Robert Michalski

Robert MichalskiZastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Strategicznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego

Od 2001 r. zaangażowany we wdrażanie programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Począwszy od środków przedakcesyjnych (PHARE SSG i CBC) poprzez strukturalne (ZPORR i RPO WZ 2007-2013). Od samego początku nadzoruje funkcjonowanie instrumentów finansowych JEREMIE i JESSICA oraz powstawanie systemu wsparcia zwrotnego na Pomorzu Zachodnim z udziałem środków RPO WZ 2014-2020. Prowadzący szkolenia, mówca na konferencjach związanych z praktycznymi aspektami wdrażania w kraju i za granicą. Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie w ramach studiów na Wydziale Politologii odbył roczne studia na Wydziale Prawa Universite De Liege (Belgia) oraz studiów podyplomowych na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym.