Poprzednie edycje ZDIIF

To już V edycja konferencji „Zachodniopomorskie Dni Instrumentów Inżynierii Finansowej”. W poprzednich edycjach wzięło udział ponad 1000 przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego, którzy skorzystali z wiedzy  licznych ekspertów z dziedziny finansów m.in.: Piotra Kuczyńskiego – ekonomisty, głównego analityka Domu Inwestycyjnego Xelion; Jeremiego Mordasewicza – Doradcy Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych LEWIATAN; śp. Tadeusza Mosza – dziennikarza ekonomicznego.  

JEREMIE:

Województwo Zachodniopomorskie przeznaczyło na realizację Inicjatywy JEREMIE kwotę 280 mln PLN. Od 2009 roku w ramach JEREMIE wspartych zostało ponad 5 tys. przedsiębiorstw na łączną kwotę 833 mln zł, z czego ponad 1000 przedsiębiorstw to start-upy.

JESSICA:

Województwo Zachodniopomorskie przeznaczyło wraz z odsetkami ze środków Inicjatywy JESSICA na realizację projektów miejskich zlokalizowanych na terenie poza SOM, którym zarządza BOŚ S.A, kwotę w wysokości 65 mln PLN. Analogicznie, na projekty realizowane na obszarze SOM, którym zarządza BZ WBK S.A., Województwo przekazało 80 mln PLN. Łącznie, w odniesieniu do całego Regionu, kwota ta wyniosła 145 mln PLN.

W ramach Inicjatywy JESSICA wsparcie otrzymało 18 projektów o całkowitej wartości 536 mln PLN.

Łączne dane o instrumentach zwrotnych:

Już blisko 5,5 tys. przedsiębiorców skorzystało z produktów finansowych oferowanych przez Inicjatywy JEREMIE oraz JESSICA wdrażanych na przełomie ostatnich 6 lat.  Z 425 mln PLN środków unijnych wsparliśmy projekty na ponad 1,5 mld PLN osiągając w ten sposób trzykrotną dźwignię finansową.

Edycja IV (2015)

Obok przedsiębiorców, w konferencji wzięli udział przedstawiciele banków, pośredników finansowych i ekonomiści. Tematem przewodnim było optymalne wykorzystanie środków unijnych dla rozwoju przedsiębiorczości.

Uczestnicy „Zachodniopomorskich Dni Instrumentów Inżynierii Finansowej” wyjaśniali m.in. jak wyglądają dobre praktyki pośredników finansowych we wdrażaniu poszczególnych instrumentów, oraz jakie korzyści odnieśli przedsiębiorcy. Podczas konferencji przedstawiano również przykłady z innych krajów UE, gdzie dzięki środkom europejskim wspierany jest sektor MŚP. Eksperci omówili również wyzwania i szanse, jakie stoją przed polskimi funduszami poręczeniowymi. Udział w wydarzeniu wzięli ekonomiści ze Szkocji, Hiszpanii i Malty, a także lokalni z naszego regionu.

Edycja III (2014)

Edycja II (2013)

Edycja I (2012)

ue-logos-zdiif2016