Szymon
Klimas

Prezes Zarządu
IQ Pomerania Sp. z o.o.

Robert
Michalski

Prezes Zarządu
ZARR S.A.

Krzysztof
Rąpała

Założyciel Kancelarii
RĄPAŁA

Marcin
Golak

Właściciel firmy księgowo-rachunkowej

ue logos ZDIIF2017