Szymon
Klimas

Prezes Zarządu IQ Pomerania Sp. z o.o.

Magdalena
Kotnis

Prezes Zarządu
ZARR S.A.

Krzysztof
Załęgowski

Ekspert
BGK

Krzysztof
Rąpała

Założyciel Kancelarii RĄPAŁA

Marcin
Golak

Właściciel firmy księgowo-rachunkowej

ue-logos-zdiif2016